Vem är du?

Instant Infusion

Ledare i medelstort företag eller projektintensiv verksamhet

INstant INfusion maximerar effekterna med begränsade resurser. Vi hjälper er att utveckla och implementera nya strategier, processer, arbetssätt och beteenden. Vi halverar ledtiderna i er projektportfölj. Vi skapar effektiva projekt med proktiva ledare och engagerade team. Vi ökar helt enkelt er förändringstakt, innovationskraft och leveransförmåga i en föränderlig värld.

INSTANT INFUSION

Rikedomscoachen

Entreprenörssjälen eller livsbejakaren som längtar efter ett rikare liv

Rikedomscoachen knyter ihop dina livsmål med din affär. Du får klarhet i vad du vill och hjälp att skapa handlingsplaner för dina livsprojekt. Vi skapar tillväxt och god ekonomi genom smarta modeller och goda vanor. Genom professionell coaching och effektiv mental träning frigörs din fulla potential. Du får mer tid, mer pengar och mer energi. Dessutom erbjuder Rikedomscoachen några hållbara och lönsamma möjligheter till passiva inkomster.

RIKEDOMSCOACHEN

Influencing Institute

Energiarbetare, anhörig till beroende eller bara öppen för det alternativa

INfluencing INstitute är platsen där jag delar med mig av mina livskunskaper utanför arbetslivet. Jag utvecklar din intuitiva förmåga genom utbildningar och workshops. Jag föreläser om mina insikter och erfarenheter som vän och anhörig till många med beroendesjukdom. Jag använder min intuitiva förmåga för att läka känslomässiga och energimässiga sår och ta bort fobier. Jag undaröjer blockeringar som hindrar dig att stå i din fulla kraft.

INFLUENCING INSTITUE