Jag tror på “the Nordic Light”, på tillit och innovationsförmåga. På att finna smarta lösningar på värdiga problem. Att bli bäst för världen hellre än bäst i världen. För att skapa snabb effekt och nå ett högre syfte. Världen behöver friska och kreativa människor mer än någonsin.
Organisationer måste sluta ”flytta solstolarna på Titanic” för att möta nya krav från omvärlden. Paradigmskiften är nödvändiga och det är bråttom! Verksamheter behöver implementera de 17 Globala Målen i sina strategier. Företag behöver vara innovativa med god anpassningförmåga för att överleva i en snabbt föränderlig värld.
Ledare behöver vara proaktiva och intuitiva. Människan behöver frigöra själslig och fysisk kraft för att skapa nytt. På alla plan.
Förändring kan gå fort och smidigt när man vet hur. Det gör jag. Min mission är att göra skillnad genom att öka andras förmåga att göra skillnad. Förbättrade flöden och arbetssätt. Ökad leveransförmåga. Nya paradigm. Nya hjälpsamma beteenden. Smartare verktyg. Rikare liv.
Vilken förändring önskar du?

Vem är du?

Instant Infusion

Ledare i medelstort företag eller projektintensiv verksamhet

INstant INfusion maximerar effekterna med begränsade resurser. Vi hjälper er att utveckla och implementera nya strategier, processer, arbetssätt och beteenden. Vi halverar ledtiderna i er projektportfölj. Vi skapar effektiva projekt med proktiva ledare och engagerade team. Vi ökar helt enkelt er förändringstakt, innovationskraft och leveransförmåga i en föränderlig värld.

INSTANT INFUSION

Rikedomscoachen

Entreprenörssjälen eller livsbejakaren som längtar efter ett rikare liv

Rikedomscoachen knyter ihop dina livsmål med din affär. Du får klarhet i vad du vill och hjälp att skapa handlingsplaner för dina livsprojekt. Vi skapar tillväxt och god ekonomi genom smarta modeller och goda vanor. Genom professionell coaching och effektiv mental träning frigörs din fulla potential. Du får mer tid, mer pengar och mer energi. Dessutom erbjuder Rikedomscoachen några hållbara och lönsamma möjligheter till passiva inkomster.

RIKEDOMSCOACHEN

Influencing Institute

Energiarbetare, anhörig till beroende eller bara öppen för det alternativa

INfluencing INstitute är platsen där jag delar med mig av mina livskunskaper utanför arbetslivet. Jag utvecklar din intuitiva förmåga genom utbildningar och workshops. Jag föreläser om mina insikter och erfarenheter som vän och anhörig till många med beroendesjukdom. Jag använder min intuitiva förmåga för att läka känslomässiga och energimässiga sår och ta bort fobier. Jag undaröjer blockeringar som hindrar dig att stå i din fulla kraft.

INFLUENCING INSTITUE